Trebuie sa trimiti raspunsurile in 120:00 minute!

Problema 1: $Daca\ \frac{1}{89}+\frac{1}{90}+\frac{1}{91}=\frac{a}{b} \ unde\ a\ si\ b\ sunt\ numere\ naturale\ prime\ intre\ ele,\ calculati\ a+b.$

Problema 2: $Cate\ numere\ irationale\ contine\ multimea\ A=\left\{ \sqrt{n} \ / 1\leq n\leq 193 \right\}?$

Problema 3: $Suma\ a\ doua\ numere\ naturale\ este\ 94.\ Aflati\ valoarea\ maxima\ a\ produsului\ lor.$

Problema 4: $Determinati\ cel\ mai\ mic\ numar\ natural\ care\ are\ exact\ 6\ divizori.$

Problema 5: $Cate\ numere\ naturale\ de\ forma\ \overline{24x1y}\ sunt\ divizibile\ cu\ 3?$

Problema 6: $Aflati\ suma\ resturilor\ obtinute\ prin\ impartirea\ numerelor\ naturale\ de\ la\ 1\ la\ 73\ prin\ 11.$

Problema 7: $Numerele\ naturale\ de\ la\ 1\ la\ 37\ se\ coloreaza\ cu\ cate\ o\ culoare\ astfel\ incat\ fiecare\ numar\ sa\ aiba\ toti\ divizorii\ proprii\\ colorati\ cu\ aceeasi\ culoare\ ca\ si\ numarul.\ Sa\ se\ afle\ numarul\ maxim\ de\ culori\ cu\ care\ se\ pot\ colora\ numerele.$

Problema 8: $Care\ este\ numarul\ maxim\ de\ numere\ care\ pot\ fi\ alese\ dintre\ 1,2,3,4,...,38\ astfel\ incat\ suma\ oricaror\ doua\\ numere\ alese\ sa\ nu\ fie\ divizibila\ cu\ 5?$

Problema 9: $Daca\ a+b+a\cdot b=71999,\ determinati\ numarul\ perechilor\ (a,b)\ de\ numere\ naturale.$

Pb.1: Pb.2: Pb.3:
Pb.4: Pb.5: Pb.6:
Pb.7: Pb.8: Pb.9:
Nota: Testul poate fi rezolvat de mai multe ori, luandu-se in considerare ultima trimitere.
Scrieti rezultatul fiecarei probleme in casuta corespunzatoare, fara a apasa Enter.
Butonul "Trimite raspunsurile !" se apasa dupa ce ai completat toate rezultatele sau dupa ce le-ai completat pe cele pe care le sti.
Testul se rezolva individual, altfel concurentul va fi descalificat.