Probleme si teste trimise:

pag....
Nr. Numele si prenumele Sectiunea Pb.sau test Data Punctaj
4965 Trotea Teodor Arhiva de probleme 4 17:52:22 / 13-12-2017 0
4964 Trotea Teodor Arhiva de probleme 2 17:43:52 / 13-12-2017 0
4963 Trotea Teodor Arhiva de probleme 2 17:43:40 / 13-12-2017 0
4962 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 56 22:30:33 / 07-12-2017 0
4961 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 56 22:30:01 / 07-12-2017 0
4960 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 53 22:23:13 / 07-12-2017 0
4959 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 53 22:21:28 / 07-12-2017 0
4958 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 53 22:19:01 / 07-12-2017 0
4957 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 53 22:16:40 / 07-12-2017 0
4956 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 67 22:09:18 / 07-12-2017 0
4955 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 67 22:06:28 / 07-12-2017 0
4954 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 67 22:04:21 / 07-12-2017 0
4953 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 67 22:01:59 / 07-12-2017 0
4952 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 50 21:57:00 / 07-12-2017 0
4951 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 44 21:54:17 / 07-12-2017 0
4950 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 44 21:54:08 / 07-12-2017 0
4949 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 44 21:53:54 / 07-12-2017 0
4948 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 39 21:52:20 / 07-12-2017 0
4947 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 35 21:51:13 / 07-12-2017 0
4946 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 34 21:50:10 / 07-12-2017 10
4945 Stuparu Alessia Arhiva de probleme 22 21:47:31 / 07-12-2017 0
4944 Vladu Fabian Arhiva de probleme 40 19:59:21 / 07-12-2017 10
4943 Vladu Fabian Arhiva de probleme 41 19:57:36 / 07-12-2017 10
4942 Vladu Fabian Arhiva de probleme 20 19:55:10 / 07-12-2017 10
4941 Vladu Fabian Arhiva de probleme 10 19:52:31 / 07-12-2017 0
4940 Vladu Fabian Arhiva de probleme 10 19:52:28 / 07-12-2017 0
4939 Vladu Fabian Arhiva de probleme 10 19:52:09 / 07-12-2017 0
4938 Vladu Fabian Arhiva de probleme 17 19:50:42 / 07-12-2017 0
4937 Vladu Fabian Arhiva de probleme 17 19:50:42 / 07-12-2017 0
4936 Vladu Fabian Arhiva de probleme 8 19:49:10 / 07-12-2017 10
4935 Vladu Fabian Arhiva de probleme 2 19:45:09 / 07-12-2017 10
4934 Vladu Fabian Arhiva de probleme 55 19:44:59 / 07-12-2017 10
4933 Vladu Fabian Arhiva de probleme 19 19:43:19 / 07-12-2017 10
4932 Vladu Fabian Arhiva de probleme 14 19:42:27 / 07-12-2017 10
4931 Vladu Fabian Arhiva de probleme 13 19:42:00 / 07-12-2017 10
4930 Vladu Fabian Arhiva de probleme 12 19:41:33 / 07-12-2017 10
4929 Vladu Fabian Arhiva de probleme 11 19:41:11 / 07-12-2017 10
4928 Vladu Fabian Arhiva de probleme 1 19:36:06 / 07-12-2017 10
4927 Vatajelu Albert Arhiva de probleme 41 13:58:01 / 06-12-2017 10
4926 Vatajelu Albert Arhiva de probleme 6 13:55:08 / 06-12-2017 0